Privatlivspolitik for LinkedIn

Montra Hotels

Privatlivspolitik for Montra Hotels fanside på LinkedIn

Når du interagerer på Montra Hotels såkaldte fanside på LinkedIn er Montra Hotels dataansvarlig sammen med LinkedIn for persondatabehandlingen på selve fansiden.

Du er velkommen til at like, kommentere og dele vores opslag, men dette skal ske med respekt for andres holdninger og ikke have form af reklame eller spam. Montra Hotels accepterer derfor ikke kommunikation på fansiden, der er nedladende eller afsporer sig fra det oprindelige opslag. Du må ikke bruge tekst og billeder separat til egne formål uden vores (og i nogle tilfælde de afbildede personers) konkrete forudgående skriftlige samtykke hertil.

Montra Hotels foretager ikke egentlig overvågning af fansiden, men vi forbeholder os retten til at slette eller blokere opslag uden yderligere varsel, hvis vi skønner, at de strider mod ovennævnte. Såfremt dette sker gentagne gange, kan det føre til suspension eller bortvisning fra fansiden.

 

1. Identitet og kontaktoplysninger

Montra Hotels er en hotelkæde, som består af følgende fire hoteller;

Montra Hotel Sabro Kro
Viborgvej 780
8471 Sabro
CVR-nr. 24222101

Montra Odder Parkhotel
Torvald Køhlsvej 25
8300 Odder
CVR-nr. 20606231

Montra Skaga Hotel
Willemoesvej 1
9850 Hirtshals
CVR-nr. 24230996

Montra Hotel Hanstholm
Chr. Hansensvej 2
7730 Hanstholm
CVR-nr. 26289335

 

2. Indsamling

De personoplysninger, der behandles i forbindelse med Montra Hotels fanside, indsamles direkte fra dig via din profil, når du interagerer på fansiden.

 

3. Kategori af personoplysninger, formål og retsgrundlaget

Montra Hotels behandler som altovervejende udgangspunkt kun almindelige personoplysninger på vores fanside, såsom navn og kontaktinformationer, der ligger offentligt tilgængeligt på din profil. Du opfordres til aldrig at skrive følsomme eller fortrolige personoplysninger om dig selv eller andre i opslag på vores fanside, ved kommentering af vores opslag eller i øvrigt.

Formålet med vores persondatabehandling er at synliggøre Montra Hotels som arbejdsplads og at markedsføre Montra Hotels over for vores eksisterende og potentielle kunder.

Retsgrundlaget for vores behandling er Montra Hotels legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

4. Opbevaring

Montra Hotels sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Montra Hotels fjerner korrespondance på vores fanside, herunder opslag på fansiden, kommentarer, likes og mails i messenger-funktioner senest efter 5 år.

Du har endvidere selv mulighed for at slette din egen offentliggjorte korrespondance, når du ikke længere ønsker, at den ligger på vores fanside.

Vær opmærksom på LinkedIns persondatabehandling i forbindelse med opbevaring og sletning. Der henvises til privatlivspolitikken på / https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=da_DK og cookiepolitikken på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

5. Modtagere

Montra Hotels videregiver ikke dine personoplysninger.

Vær opmærksom på LinkedIns persondatabehandling i forbindelse med modtagere. Der henvises til privatlivspolitikken på / https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=da_DK og cookiepolitikken på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

6. Tredjelande

Montra Hotels overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS uden dit samtykke hertil.

Vær opmærksom på LinkedIns persondatabehandling i forbindelse med overførsel til tredjelande. Der henvises til privatlivspolitikken på / https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=da_DK  og cookiepolitikken på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

7. Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regler. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

Hvis du har behov for at sende os fortrolige eller følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du sender det via sikker e-mail. Vær opmærksom på, at det er afgørende at du selv skal sende fra en sikker e-mail.

 

8. Dine rettigheder

 Du har ret til, at:

  • anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • modsætte dig automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
  • modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret herpå
  • modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at transmittere oplysningerne til en anden virksomhed eller myndighed
  • indgive en klage til Datatilsynet, f.eks. via dt@datatilsynet.dk.

 

Har du spørgsmål angående vores persondatabehandling, eller ønsker du at gøre brug af en af ovennævnte rettigheder, kan du kontakte os på twj@montrahotels.com, hvor vi vil bestræbe os på at svare på din henvendelse hurtigst muligt.

 

9. LinkedIns privatlivs- og cookiepolitik

For så vidt angår LinkedIns persondatabehandling henvises der til privatlivspolitikken på / https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=da_DK og cookiepolitikken på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

 

Oktober 2021